Sluiten

Bestuur

Het juniorenbestuur van de NVR, de JNVR, behartigt de belangen van artsen in opleiding tot reumatoloog. Dit bestuur bestaat uit artsen in opleiding tot reumatoloog, met uit elke opleidingsregio minstens één vertegenwoordiger.

Doelstellingen

  1. Belangenbehartiging van reumatologen in opleiding. Dit wordt bereikt door het formuleren van standpunten omtrent verplicht onderwijs, dienstenbelasting en profileringsstages. Daarnaast door een afvaardiging binnen het Concilium rheumatologicum en ledenvergadering van De Jonge Specialist.
  2. Optimaliseren en promoten van de opleiding tot reumatoloog. Dit wordt bereikt door bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het periodiek centraal onderwijs, het elektronisch portfolio en het individueel opleidingsplan. Daarnaast door deelname aan discussies omtrent opleidingsduur en opleidingsvisitaties (via het Concilium Rheumatologicum en de Onderwijscommissie) en de KNMG Carrièrebeurs.
  3. Vergroten van kennis en bewustwording bij reumatologen in opleiding t.a.v. ontwikkelingen in de organisatie en financiering van de zorg. Dit wordt bereikt door terugkoppeling van vergaderingen van de Beroepsbelangencommissie en De Jonge Specialist en tijdens georganiseerde bijeenkomsten zoals de AIOSdag. De JNVR coördineert projecten en activiteiten voor AIOS op landelijk niveau om deze deels vakoverstijgende onderwerpen onder de aandacht te brengen.
  4. Bijdragen aan optimalisering van de kwaliteit van reumatologische patiëntenzorg. Dit wordt bereikt door deelname aan de activiteiten van de Commissie Kwaliteit en afvaardiging naar gelieerde commissievergaderingen en terugkoppeling daarvan naar de reumatologen in opleiding via website en facebookgroep.
  5. Bevorderen van contact tussen reumatologen in opleiding onderling en verbeteren van de aansluiting met de NVR. Dit wordt o.a. bereikt door de organisatie van het avondprogramma van de jaarlijkse Najaarsdagen en bijhouden van de website.
Dhr. A. van Albada-Meuwissen, Auke (UMCU)
Voorzitter, Ledenraad DJS, RGS advies- en geschillencommissie (a.p.vanalbada-4@umcutrecht.nl)Mijn naam is Auke van Albada en ik ben in september 2022 gestart als AIOS reumatologie in de regio Utrecht. Buiten werk besteed ik tijd aan boulderen en in de weekenden ben ik vaak op het water te vinden. Sinds april 2023 ben ik lid en voorzitter van het JNVR bestuur, daarnaast ben en was ik al actief in de commissie kwaliteit. Als JNVR bestuur verbinden we de opleidingsregio’s en verbeteren we zowel de opleiding en positie van AIOS. Als je tijdens je opleiding ergens tegenaan loopt, of als je misschien ook reumatoloog wil worden, neem dan vooral contact met één van ons op!
Mw. D. Boeters, Debbie (LUMC)
Concilium Rheumatologicum (d.m.boeters@lumc.nl)Mijn naam is Debbie Boeters. Ik ben in februari 2022 gestart met de vervolgopleiding reumatologie in het LUMC en ben net begonnen aan mijn perifere stage in het Haga ziekenhuis. Ik ben in 2020 gepromoveerd in Leiden op onderzoek naar de vroege herkenning van RA en naar DMARD-vrije remissie van RA patiënten. Vanuit de JNVR zal ik mij bezig houden met de kwaliteit van de opleiding reumatologie door deel te nemen aan het Concilium en de werkgroep opleidingsvisitaties.
Mw. J. van Nimwegen, Jolien (UMCG)
Concilium Rheumatologicu, werkgroep vernieuwing LOP (j.f.van.nimwegen@umcg.nl)Mijn naam is Jolien van Nimwegen. Ik ben in september 2021 gestart met de vervolgopleiding reumatologie en doe mijn perifere stage in het MCL in Leeuwarden, waarna ik de opleiding zal voortzetten in het UMCG in Groningen. Ik ben geïnteresseerd in onderwijs en wetenschap, en ben in 2020 gepromoveerd op het syndroom van Sjögren. Sinds maart 2022 maak ik deel uit van het JNVR bestuur. Vanuit de JNVR zal ik me bezig houden met de kwaliteit van de opleiding reumatologie door deel te nemen aan het Concilium en werkgroep opleidingsvisitaties.
Mw. N.M van Leeuwen, Nina (ErasmusMC)
Notulist, Communicatie (n.vanleeuwen@franciscus.nl)Ik ben Nina van Leeuwen en ben in maart 2024 gestart met de opleiding reumatologie in het Franciscus Gasthuis te Rotterdam. Sinds de start van mijn reumatologie opleiding maak ik deel uit van het bestuur van de JNVR. In eerste instantie ben ik actief in de werkgroep communicatie en zal ik jullie middels de nieuwsbrief en de website op de hoogte houden van wat er speelt m.b.t. opleiding, onderwijsdagen, etc.
Mw. I. de Jong, Ingrid (Radboud UMC)
Klankbordgroep Vrest, werkgroep KLAAR! (ingrid.dejong@radboudumc.nl)Mijn naam is Ingrid de Jong. In oktober 2021 ben ik met mijn perifere stage in het Rijnstate in Arnhem begonnen en vanaf april 2023 zet ik de opleiding voort in het Radboudumc in Nijmegen. Sinds januari 2023 ben ik lid van het bestuur van de JNVR vanuit de regio OOR-ON. Ik zal in dit kader deelnemen aan de Werkgroep Vrest Klankbordgroep en Werkgroep KLAAR!
Mw. S. Turk, Samina (Amsterdam / VUMC)
Werkgroep KLAAR! (s.turk@amsterdam.umc.nl)Mijn naam is Samina Turk. Na mijn promotietraject over reumatoide artritis ben ik in 2021 gestart met de vervolgopleiding reumatologie in het VUmc en het Spaarne Gasthuis. Sinds februari 2023 mag ik plaatsnemen in het bestuur van de JNVR. Vanuit de JNVR hoop ik dat we kunnen zorgen voor een mooie toekomst voor AIOS binnen de reumatologie. Om te beginnen zal ik voor de net afgestudeerde reumatologen actief zijn in de werkgroep KLAAR!
Mw. L. Vranken, Lisanne (Maastricht MUMC)
Werkgroep: BBC en participatie (l.vranken@zuyderland.nl)
Mijn naam is Lisanne Vranken. Ik ben in november 2020 gestart met de vervolgopleiding reumatologie. Na 2 jaar opleiding in het Zuyderland medisch centrum in Heerlen/Sittard-Geleen, zal ik vanaf mei 2023 de opleiding voortzetten in het MUMC+. Ik ben geïnteresseerd in wetenschap en werk aan een promotieonderzoek met als onderwerp osteoporose en secundaire fractuurpreventie. Vanuit de JNVR ben ik sinds kort lid van de Beroeps Belangen Commissie (BBC), die de maatschappelijke en financieel-economische belangen van reumatologen behartigd.
Mw. L. van der Weele, Linda (Amsterdam / AMC)
Werkgroep Onderwijs, vice-voorzitter, ledenraad DJS (l.vanderweele@amsterdamumc.nl)Mijn naam is Linda van der Weele en sinds juli 2021 zit ik in het bestuur van de JNVR. In 2015 ben ik gestart als AIOS reumatologie binnen het OOR AMC. Na het afronden van mijn perifere stage in het Flevoziekenhuis in Almere heb ik mijn opleiding deels onderbroken voor promotieonderzoek naar de functie van B-cellen in auto-immuunziekten. Naast wetenschap vind ik goed onderwijs ook erg belangrijk; daarom ben ik sinds kort ook actief in de onderwijscommissie van de NVR. Tevens vertegenwoordig ik de JNVR bij De Jonge Specialist.   
Mw. A. Veenbrink, Anne (Enschede, MST/ZGT)
Werkgroep IRON (a.veenbrink@mst.nl)Mijn naam is Anne Veenbrink. Sinds juni 2020 ben ik bezig met de vervolgopleiding reumatologie in het ZGT te Almelo, en vanaf juni 2021 zal ik de rest van de opleiding afronden in het MST te Enschede. In juli 2020 ben ik lid geworden van het bestuur van de JNVR, waarbij ik de komende jaren hoop samen met mijn collega AIOS een steentje bij te dragen aan de vormgeving en invulling van onze opleiding. Als eerste zal ik vooral verantwoordelijk zijn voor het de Werkgroep IRON (Imaging RheumatOlogy in the Netherlands).