Sluiten

Bestuur

Het juniorenbestuur van de NVR, de JNVR, behartigt de belangen van artsen in opleiding tot reumatoloog. Dit bestuur bestaat uit artsen in opleiding tot reumatoloog, met uit elke opleidingsregio minstens één vertegenwoordiger.

Doelstellingen

  1. Belangenbehartiging van reumatologen in opleiding. Dit wordt bereikt door het formuleren van standpunten omtrent verplicht onderwijs, dienstenbelasting en profileringsstages. Daarnaast door een afvaardiging binnen het Concilium rheumatologicum en ledenvergadering van De Jonge Specialist.
  2. Optimaliseren en promoten van de opleiding tot reumatoloog. Dit wordt bereikt door bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het periodiek centraal onderwijs, het elektronisch portfolio en het individueel opleidingsplan. Daarnaast door deelname aan discussies omtrent opleidingsduur en opleidingsvisitaties (via het Concilium Rheumatologicum en de Onderwijscommissie) en de KNMG Carrièrebeurs.
  3. Vergroten van kennis en bewustwording bij reumatologen in opleiding t.a.v. ontwikkelingen in de organisatie en financiering van de zorg. Dit wordt bereikt door terugkoppeling van vergaderingen van de Beroepsbelangencommissie en De Jonge Specialist en tijdens georganiseerde bijeenkomsten zoals de AIOSdag. De JNVR coördineert projecten en activiteiten voor AIOS op landelijk niveau om deze deels vakoverstijgende onderwerpen onder de aandacht te brengen.
  4. Bijdragen aan optimalisering van de kwaliteit van reumatologische patiëntenzorg. Dit wordt bereikt door deelname aan de activiteiten van de Commissie Kwaliteit en afvaardiging naar gelieerde commissievergaderingen en terugkoppeling daarvan naar de reumatologen in opleiding via website en facebookgroep.
  5. Bevorderen van contact tussen reumatologen in opleiding onderling en verbeteren van de aansluiting met de NVR. Dit wordt o.a. bereikt door de organisatie van het avondprogramma van de jaarlijkse Najaarsdagen en bijhouden van de website.
Mw. K. Hiemstra, Karin (UMCU)
Werkgroep: Opleiding, voorzitter (k.e.hiemstra@umcutrecht.nl)

Mijn naam is Karin Hiemstra en ik ben in januari 2020 begonnen met de vervolgopleiding reumatologie. Na eerst in het Meander Medisch Centrum in Amersfoort mijn perifere stage te hebben gedaan ben ik vanaf 1 maart 2021 weer terug in het UMC Utrecht. Sinds februari 2021 ben ik voorzitter van de JNVR. Ik vind het erg leuk om me bezig te houden met en meer te verdiepen in bestuurs- en management zaken en zo meer op de hoogte te zijn van wat er binnen de NVR speelt. Via de JNVR kunnen we de AIOS uit de verschillende regio’s met elkaar verbinden, belangrijke organisatorische zaken met elkaar delen en elkaar verder helpen. Op deze manier kan ik een bijdrage leveren aan het verbeteren van de opleiding en vanuit de werkgroep KLAAR! kan ik tevens een bijdrage leveren aan het verbeteren van de positie van de jonge klaren.

Mw. I. Abouyahya, Imane (LUMC)
Werkgroep: Opleiding (I.abouyahya@lumc.nl)

Mijn naam is Imane Abouyahya en ik ben in mei 2020 gestart met de vervolgopleiding Reumatologie. Mijn perifere stage heb ik gedaan in het Haga Ziekenhuis en heb hierna de opleiding voortgezet in het LUMC. Sinds oktober 2021 maak ik deel uit van het bestuur van de JNVR. Ik ben actief in de werkgroep opleiding en heb van daaruit zitting in het Concilium. Ik hoop op deze manier een positieve bijdrage te leveren aan de opleiding reumatologie.

Mw. J. van Nimwegen (UMCG)
Werkgroep: Concilium Rheumatologicum (j.f.van.nimwegen@umcg.nl)

Mijn naam is Jolien van Nimwegen. Ik ben in september 2021 gestart met de vervolgopleiding reumatologie en doe mijn perifere stage in het MCL in Leeuwarden, waarna ik de opleiding zal voortzetten in het UMCG in Groningen. Ik ben geïnteresseerd in onderwijs en wetenschap, en ben in 2020 gepromoveerd op het syndroom van Sjögren. Sinds maart 2022 maak ik deel uit van het JNVR bestuur. Vanuit de JNVR zal ik me bezig houden met de kwaliteit van de opleiding reumatologie door deel te nemen aan het Concilium en werkgroep opleidingsvisitaties.

Mw. E.G. Hogendoorn-van Zwienen, Lisa (ErasmusMC)
Werkgroep: Communicatie (l.hogendoorn-vanzwienen@franciscus.nl)

Ik ben Lisa Hogendoorn en ben in maart 2020 gestart met de opleiding reumatologie in het Franciscus Gasthuis te Rotterdam. Sinds juni 2020 maak ik deel uit van het bestuur van de JNVR. In eerste instantie ben ik actief in de werkgroep communicatie en zal ik jullie middels de nieuwsbrief en de website op de hoogte houden van wat er speelt m.b.t. opleiding, onderwijsdagen, etc.

Mw. D. Haverkort, Dieneke (Radboud UMC)
Werkgroep: Opleiding (dieneke.haverkort@radboudumc.nl)

Mijn naam is Dieneke Haverkort en zal als opvolger van Joris Wansink plaats nemen in het bestuur van de JNVR vanuit de regio OOR-ON.  Ik ben momenteel bezig met de vervolgopleiding reumatologie in het Radboud UMC en de Sint Maartenskliniek in Nijmegen. Binnen de opleiding houd ik mij bezig met kwaliteit van zorg en na de opleiding hoop ik als jonge klare voor bepaalde tijd in Tanzania te gaan werken. Vanuit de JNVR zal ik mij onder andere bezig houden met de kwaliteit van de opleiding reumatologie (o.a. VREST). Daarnaast neem ik vanuit de JNVR dit jaar deel aan de organisatie van het diner en feest op de NVR najaarsdagen.

Mw. A.F. Marsman, Anneke (Amsterdam / VUMC)
Werkgroep: Communicatie (marsman1@amsterdam.umc.nl)

Mijn naam is Anneke Marsman en sinds februari 2019 zit ik het bestuur van de JNVR. Ik ben in augustus 2018 gestart als AIOS reumatologie binnen het OOR VUmc en heb de eerste 7 maanden gewerkt in het Spaarne Gasthuis in Haarlem en Hoofddorp. Ik ben actief in de werkgroep communicatie. De rubriek ‘Jonge Klaren’ van het Nederlands Tijdschrift voor Reumatologie heb ik recent overgedragen aan Florentien Steenwinkel.

Mw. F. Boelhouwers, Fleur (Maastricht MUMC)
Werkgroep: Participatie en BBC (fleurboelhouwers@gmail.com)

Ik ben Fleur Boelhouwers, inmiddels begonnen aan het laatste jaar van mijn opleiding tot reumatoloog.  Momenteel ben ik met veel plezier werkzaam in het MUMC+, na hiervoor 2 jaar opgeleid te zijn in het Zuyderland MC. Ik heb recentelijk het stokje opgenomen van Ivette Essers in het JNVR bestuur en ben tevens sindskort lid van de BBC (Beroeps Belangen Commissie), welke de maatschappelijke en financieel-economische belangen van reumatologen behartigd. In mijn vrije tijd sport en kook ik ontzettend graag.

Mw. L. van der Weele, Linda (Amsterdam / AMC)
Werkgroep: Onderwijs (l.vanderweele@amsterdamumc.nl)

Mijn naam is Linda van der Weele en sinds juli 2021 zit ik in het bestuur van de JNVR. In 2015 ben ik gestart als AIOS reumatologie binnen het OOR AMC. Na het afronden van mijn perifere stage in het Flevoziekenhuis in Almere heb ik mijn opleiding deels onderbroken voor promotieonderzoek naar de functie van B-cellen in auto-immuunziekten. Naast wetenschap vind ik goed onderwijs ook erg belangrijk; daarom ben ik sinds kort ook actief in de onderwijscommissie van de NVR. Tevens vertegenwoordig ik de JNVR bij De Jonge Specialist.   

Mw. A. Veenbrink, Anne (Enschede, MST/ZGT)
Werkgroep: nader te verdelen (a.veenbrink@mst.nl/ a.veenbrink@zgt.nl)

Mijn naam is Anne Veenbrink. Sinds juni 2020 ben ik bezig met de vervolgopleiding reumatologie in het ZGT te Almelo, en vanaf juni 2021 zal ik de rest van de opleiding afronden in het MST te Enschede. In juli 2020 ben ik lid geworden van het bestuur van de JNVR, waarbij ik de komende jaren hoop samen met mijn collega AIOS een steentje bij te dragen aan de vormgeving en invulling van onze opleiding. Als eerste zal ik vooral verantwoordelijk zijn voor het de Werkgroep IRON (Imaging RheumatOlogy in the Netherlands).