Sluiten

Bestuur

Het juniorenbestuur van de NVR, de JNVR, behartigt de belangen van artsen in opleiding tot reumatoloog. Dit bestuur bestaat uit artsen in opleiding tot reumatoloog, met uit elke opleidingsregio minstens één vertegenwoordiger.

Doelstellingen

  1. Belangenbehartiging van reumatologen in opleiding. Dit wordt bereikt door het formuleren van standpunten omtrent verplicht onderwijs, dienstenbelasting en profileringsstages. Daarnaast door een afvaardiging binnen het Concilium rheumatologicum en ledenvergadering van De Jonge Specialist.
  2. Optimaliseren en promoten van de opleiding tot reumatoloog. Dit wordt bereikt door bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het periodiek centraal onderwijs, het elektronisch portfolio en het individueel opleidingsplan. Daarnaast door deelname aan discussies omtrent opleidingsduur en opleidingsvisitaties (via het Concilium Rheumatologicum en de Onderwijscommissie) en de KNMG Carrièrebeurs.
  3. Vergroten van kennis en bewustwording bij reumatologen in opleiding t.a.v. ontwikkelingen in de organisatie en financiering van de zorg. Dit wordt bereikt door terugkoppeling van vergaderingen van de Beroepsbelangencommissie en De Jonge Specialist en tijdens georganiseerde bijeenkomsten zoals de AIOSdag. De JNVR coördineert projecten en activiteiten voor AIOS op landelijk niveau om deze deels vakoverstijgende onderwerpen onder de aandacht te brengen.
  4. Bijdragen aan optimalisering van de kwaliteit van reumatologische patiëntenzorg. Dit wordt bereikt door deelname aan de activiteiten van de Commissie Kwaliteit en afvaardiging naar gelieerde commissievergaderingen en terugkoppeling daarvan naar de reumatologen in opleiding via website en facebookgroep.
  5. Bevorderen van contact tussen reumatologen in opleiding onderling en verbeteren van de aansluiting met de NVR. Dit wordt bereikt door de organisatie van het avondprogramma van de jaarlijkse Najaarsdagen, bijdrage aan de invulling van de AIOSdag en vernieuwing en bijhouden van de website en facebookpagina.
Mw. B. de Klerk, Bo (UMCU)
Werkgroep Opleiding, voorzitter
[email protected]
Mijn naam is Bo de Klerk, sinds juni 2017 ben ik gestart met de vervolgopleiding Reumatologie in het UMC Utrecht. Naast de opleiding heb ik affiniteit met onderzoek, waar ik dan ook tijd aan besteed. Via klinische studies kom je vaak ook weer in andere ziekenhuizen terecht waar je kunt zien hoe organisatie elders is opgezet. Zo krijg ik een goed beeld van de Reumatologie door heel Nederland. Daarnaast vind ik het leuk om met bestuurs- en managementzaken bezig te zijn, waardoor de JNVR goed bij mij past. Ik zit in de werkgroep e-portfolio en bij De Jonge Specialist vanuit de Commissie onderwijs en ben sinds 2019 voorzitter van het JNVR bestuur.
Mw. Dr. J.A.B. van Nies, Jessica (LUMC)
Werkgroep: opleiding
[email protected]Mijn naam is Jessica van Nies, sinds mei 2018 ben ik begonnen aan de vervolgopleiding Reumatologie in het Hagaziekenhuis als perifere stage. Vanaf januari 2019 zal ik de opleiding voortzetten in het Leidsch Universitair Medisch Centrum. In juli 2018 ben ik lid geworden van de JNVR. Hiervoor zal ik deelnemen aan de werkgroep opleiding. Waarbij ik samen met collega-AIOS zitting heb in het concilium en visitatiecommissies.  Op deze manier hoop ik meer inzicht te krijgen in de vormgeving van onze opleiding en geeft het de kans om eens in andere centra te kijken en zo mogelijk nieuwe ideeën op te doen.
Mw. N. de Jager  (UMCG)
Werkgroep: opleiding
[email protected]Ik ben Nynke Jager, werkzaam als reumatoloog in opleiding in het UMC Groningen sinds september 2018. Vanaf heden volg ik Sanne Kuipers op als bestuurslid van de JNVR. Als bestuurslid hoop ik meer te leren over bestuurswerk en organisatie in de zorg. Ook kijk ik ernaar uit samen te werken met AIOS uit andere UMC’s. Daarnaast lijkt het me interessant mij verder te verdiepen in het ‘burn-out bij AIOS’ project, en ben ik vanuit de interne vooropleiding betrokken bij het kosten bewustzijn project, wat ik ook vanuit de reumatologie verder vorm wil geven. Op wetenschappelijk gebied ben ik geïnteresseerd in macrofaag imaging om inflammatie zichtbaar te maken in atherosclerose en pre-RA patiënten. In 2014 ben ik gepromoveerd op dit onderwerp.
Mw. E.H.C.C. Janssen, Eefje (ErasmusMC/Franciscus Gasthuis)
Werkgroep: Communicatie
[email protected]Mijn naam is Eefje Janssen en ik ben sinds mei 2017 gestart met de opleiding reumatologie in het Franciscus Gasthuis te Rotterdam. Inmiddels werk ik in het Erasmus MC. Binnen het bestuur van de JNVR zal ik me bezig houden met het stukje communicatie: ik ben verantwoordelijk voor de website en nieuwsbrief en zal jullie dan ook op de hoogte houden van wat er speelt m.b.t. de opleiding, onderwijsdagen, etc.
Dhr. J. Wansink, Joris (Radboud UMC)
Werkgroep: Concilium Rheumatologicum
[email protected]Mijn naam is Joris Wansink. Ik ben opvolger van Kavish Bhansing en zal het nieuwe aanspreekpunt worden voor de regio OOR-ON / Radboud. Momenteel volg ik het perifere reumatologie gedeelte van de opleiding in het Rijnstate Ziekenhuis te Arnhem. Sinds mei 2019 zit ik in het bestuur van de JNVR. Ik zal me vanuit de JNVR onder andere bezig gaan houden met het Concilium Rheumatologicum en daarmee nauw betrokken zijn bij onderwerpen aangaande kwaliteit van de reumatologie opleiding.
Mw. A.F. Marsman, Anneke (Amsterdam / VUMC)
Werkgroep: Communicatie
[email protected]Mijn naam is Anneke Marsman en sinds februari 2019 zit ik het bestuur van de JNVR. Ik ben in augustus 2018 gestart als AIOS reumatologie binnen het OOR VUmc en heb de eerste 7 maanden gewerkt in het Spaarne Gasthuis in Haarlem en Hoofddorp. Sinds februari dit jaar maak ik deel uit van het bestuur van de JNVR. In eerste instantie ben ik actief in de werkgroep communicatie en maak ik onderdeel uit van de redactie van het Nederlands Tijdschrift voor Reumatologie (NTvR), waar ik de rubriek ‘Jonge Klaren’ verzorg.
Mw. I. Essers, Ivette (Maastricht MUMC)

Mijn naam is Ivette Essers. Ik ben in september 2018 gestart met de vervolgopleiding reumatologie in het Zuyderland ziekenhuis in Heerlen. Vanaf januari 2020 zal ik mijn opleiding voortzetten in het MUMC+ in Maastricht. In september 2019 heb ik de taken van Femke Meynen overgenomen en zal ik mij gaan inzetten voor de werkgroep participatie. Mochten jullie dan ook interesse hebben in deelname aan werkgroep, dan hoor ik dat graag!

Mw. Dr. C.J. Aalbers, Caroline (AMC)
Werkgroep: Opleiding
[email protected]Mijn naam is Caroline Aalbers. Sinds mei 2016 ben ik bezig met de vervolgopleiding Reumatologie. Het perifere deel van de opleiding heb ik gevolgd in het Flevoziekenhuis in Almere, waar ik ook de profileringsstage echografie heb gedaan. Vanaf april 2018 heb ik mijn opleiding voortgezet in het Amsterdam UMC, lokatie AMC, waar ik ook een verdieping in onderwijs doe middels een cursus Basis Kwalificatie Onderwijs. Ik zit sinds februari 2018 in het JNVR bestuur. Daarnaast ben ik lid van de NVR Commissie Scholing.
Mw. J.G.M. Markhorst, Joekie (Enschede, MST)
Werkgroep: Beroepsbelangencommissie
[email protected]Mijn naam is Joekie Markhorst. Ik zit in het tweede jaar van de vervolgopleiding tot reumatoloog en werk momenteel in het Medisch Spectrum Twente. Op dit moment ben ik me aan het verdiepen in de echografie en heb ik net een Topclass Innovation in Care vanuit het RaboudUMC afgerond. Sinds mei 2019 zit ik in het bestuur van de JNVR, waarbij ik lid ben binnen de Beroepsbelangencommissie (BBC).