Sluiten

Bestuur

Het juniorenbestuur van de NVR, de JNVR, behartigt de belangen van artsen in opleiding tot reumatoloog. Dit bestuur bestaat uit artsen in opleiding tot reumatoloog, met uit elke opleidingsregio minstens één vertegenwoordiger.

Doelstellingen

  1. Belangenbehartiging van reumatologen in opleiding. Dit wordt bereikt door het formuleren van standpunten omtrent verplicht onderwijs, dienstenbelasting en profileringsstages. Daarnaast door een afvaardiging binnen het Concilium rheumatologicum en ledenvergadering van De Jonge Specialist.
  2. Optimaliseren en promoten van de opleiding tot reumatoloog. Dit wordt bereikt door bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het periodiek centraal onderwijs, het elektronisch portfolio en het individueel opleidingsplan. Daarnaast door deelname aan discussies omtrent opleidingsduur en opleidingsvisitaties (via het Concilium Rheumatologicum en de Onderwijscommissie) en de KNMG Carrièrebeurs.
  3. Vergroten van kennis en bewustwording bij reumatologen in opleiding t.a.v. ontwikkelingen in de organisatie en financiering van de zorg. Dit wordt bereikt door terugkoppeling van vergaderingen van de Beroepsbelangencommissie en De Jonge Specialist en tijdens georganiseerde bijeenkomsten zoals de AIOSdag. De JNVR coördineert projecten en activiteiten voor AIOS op landelijk niveau om deze deels vakoverstijgende onderwerpen onder de aandacht te brengen.
  4. Bijdragen aan optimalisering van de kwaliteit van reumatologische patiëntenzorg. Dit wordt bereikt door deelname aan de activiteiten van de Commissie Kwaliteit en afvaardiging naar gelieerde commissievergaderingen en terugkoppeling daarvan naar de reumatologen in opleiding via website en facebookgroep.
  5. Bevorderen van contact tussen reumatologen in opleiding onderling en verbeteren van de aansluiting met de NVR. Dit wordt bereikt door de organisatie van het avondprogramma van de jaarlijkse Najaarsdagen, bijdrage aan de invulling van de AIOSdag en vernieuwing en bijhouden van de website en facebookpagina.
Mw. B. de Klerk, Bo (UMCU)
Werkgroep: Opleiding, voorzitter
[email protected] naam is Bo de Klerk, sinds juni 2017 ben ik gestart met de vervolgopleiding Reumatologie in het UMC Utrecht. Naast de opleiding heb ik affiniteit met onderzoek, waar ik dan ook tijd aan besteed. Via klinische studies kom je vaak ook weer in andere ziekenhuizen terecht waar je kunt zien hoe organisatie elders is opgezet. Zo krijg ik een goed beeld van de Reumatologie door heel Nederland. Daarnaast vind ik het leuk om met bestuurs- en managementzaken bezig te zijn, waardoor de JNVR goed bij mij past. Ik zit in de werkgroep e-portfolio en bij De Jonge Specialist vanuit de Commissie onderwijs en ben sinds 2019 voorzitter van het JNVR bestuur.
Mw. J.A.B. van Nies, Jessica (LUMC)
Werkgroep: Opleiding
[email protected] naam is Jessica van Nies, sinds mei 2018 ben ik begonnen aan de vervolgopleiding Reumatologie in het Hagaziekenhuis als perifere stage. Vanaf januari 2019 zal ik de opleiding voortzetten in het Leidsch Universitair Medisch Centrum. In juli 2018 ben ik lid geworden van de JNVR. Hiervoor zal ik deelnemen aan de werkgroep opleiding. Waarbij ik samen met collega-AIOS zitting heb in het concilium en visitatiecommissies.  Op deze manier hoop ik meer inzicht te krijgen in de vormgeving van onze opleiding en geeft het de kans om eens in andere centra te kijken en zo mogelijk nieuwe ideeën op te doen.
Mw. N. de Jager  (UMCG)
Werkgroep: Opleiding
[email protected] ben Nynke Jager, werkzaam als reumatoloog in opleiding in het UMC Groningen sinds september 2018. Vanaf heden volg ik Sanne Kuipers op als bestuurslid van de JNVR. Als bestuurslid hoop ik meer te leren over bestuurswerk en organisatie in de zorg. Ook kijk ik ernaar uit samen te werken met AIOS uit andere UMC’s. Daarnaast lijkt het me interessant mij verder te verdiepen in het ‘burn-out bij AIOS’ project, en ben ik vanuit de interne vooropleiding betrokken bij het kosten bewustzijn project, wat ik ook vanuit de reumatologie verder vorm wil geven. Op wetenschappelijk gebied ben ik geïnteresseerd in macrofaag imaging om inflammatie zichtbaar te maken in atherosclerose en pre-RA patiënten. In 2014 ben ik gepromoveerd op dit onderwerp.
Mw. E.G. Hogendoorn-van Zwienen, Lisa (ErasmusMC/Franciscus Gasthuis)
Werkgroep: Communicatie
[email protected] naam is Lisa Hogendoorn en ben in maart 2020 gestart met de opleiding reumatologie in het Franciscus Gasthuis te Rotterdam. Sinds juni 2020 maak ik deel uit van het bestuur van de JNVR. In eerste instantie ben ik actief in de werkgroep communicatie en zal ik jullie middels de nieuwsbrief en de website op de hoogte houden van wat er speelt m.b.t. opleiding, onderwijsdagen, etc.
Dhr. J. Wansink, Joris (Radboud UMC)
Werkgroep: Concilium Rheumatologicum
[email protected] naam is Joris Wansink. Ik ben opvolger van Kavish Bhansing en zal het nieuwe aanspreekpunt worden voor de regio OOR-ON / Radboud. Momenteel volg ik het perifere reumatologie gedeelte van de opleiding in het Rijnstate Ziekenhuis te Arnhem. Sinds mei 2019 zit ik in het bestuur van de JNVR. Ik zal me vanuit de JNVR onder andere bezig gaan houden met het Concilium Rheumatologicum en daarmee nauw betrokken zijn bij onderwerpen aangaande kwaliteit van de reumatologie opleiding.
Mw. A.F. Marsman, Anneke (Amsterdam / VUMC)
Werkgroep: Communicatie
[email protected] naam is Anneke Marsman en sinds februari 2019 zit ik het bestuur van de JNVR. Ik ben in augustus 2018 gestart als AIOS reumatologie binnen het OOR VUmc en heb de eerste 7 maanden gewerkt in het Spaarne Gasthuis in Haarlem en Hoofddorp. Sinds februari dit jaar maak ik deel uit van het bestuur van de JNVR. In eerste instantie ben ik actief in de werkgroep communicatie en maak ik onderdeel uit van de redactie van het Nederlands Tijdschrift voor Reumatologie (NTvR), waar ik de rubriek ‘Jonge Klaren’ verzorg.
Mw. I. Essers, Ivette (Maastricht MUMC)
Werkgroep: Participatie
[email protected]
Mijn naam is Ivette Essers. Ik ben in september 2018 gestart met de vervolgopleiding reumatologie in het Zuyderland ziekenhuis in Heerlen. Vanaf januari 2020 zal ik mijn opleiding voortzetten in het MUMC+ in Maastricht. In september 2019 heb ik de taken van Femke Meynen overgenomen en zal ik mij gaan inzetten voor de werkgroep participatie. Mochten jullie dan ook interesse hebben in deelname aan werkgroep, dan hoor ik dat graag!
Mw. F.A. Koopman (Amsterdam / AMC)
Werkgroep: Onderwijs
[email protected]
Mijn naam is Frieda Koopman en ik zit in het laatste deel van mijn opleiding in het AMC, Amsterdam. Ik neem deel aan de JNVR, omdat ik het belangrijk vind om met elkaar te delen wat er in Nederland-AIOS land speelt. Dit zodat we elkaar verder kunnen helpen, en ook nieuwe initiatieven kunnen ontwikkelen. Om dit belang te dienen vertegenwoordig ik de JNVR bij de Jonge Specialist.  Mijn interesses binnen de reumatologie gaan verder uit naar onderwijs, en wetenschap. In dat kader zit ik in de onderwijscommissie van de NVR.      
Mw. A. Veenbrink, Anne (Enschede, MST/ZGT)
Werkgroep: nader te verdelen
[email protected]/ [email protected] naam is Anne Veenbrink. Sinds juni 2020 ben ik bezig met de vervolgopleiding
reumatologie in het ZGT te Almelo, en vanaf juni 2021 zal ik de rest van de opleiding afronden in het MST te Enschede. In juli 2020 ben ik lid geworden van het bestuur van de JNVR, waarbij ik de komende jaren hoop samen met mijn collega AIOS een steentje bij te dragen aan de vormgeving en invulling van onze opleiding. Als eerste zal ik vooral verantwoordelijk zijn voor het de Werkgroep IRON (Imaging RheumatOlogy in the Netherlands).