Sluiten

Laatste nieuws

27-03-2020

Maatregelen RGS rond coronacrisis: herregistreren, aiossen en opleiders

De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) bereidt maatregelen voor om de voortgang van de gezondheidszorg zo goed mogelijk te ondersteunen. Specialisten, profielartsen, aiossen en opleiders die zich moeten (her)registreren kunnen rekenen…
20-03-2020

Indienen abstracts NVR Najaarsdagen 2020

Op donderdag 24 en vrijdag 25 september 2020 vinden de najaarsdagen plaats van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie op Hotel en Congrescentrum Papendal te Arnhem. Samenvattingen van onderzoek voor presentatie…
18-03-2020

In verband met het COVID-19 virus, versoepelt de NZa tijdelijk de regelgeving in de medisch specialistische zorg

De huidige NZa regelgeving bevat enkele voorschriften die de declaratie van geleverde zorg als gevolg van de uitbraak van het COVID-19-virus kan belemmeren. Het gaat hierbij om de registratievoorschriften van…
17-03-2020

Standpunt NVR inzake Coronavirus en reuma medicatie

Update dinsdag 17 maart 2020. Wij volgen het standpunt van de RIVM. De situatie rondom COVID-19 kan snel veranderen. Daarom moet u voor de meest recente informatie de RIVM website…
09-03-2020

NVR Lustrum 75 jaar – Save the date!

  Vrijdag 20 november 2020 NVR Lustrum 75 jaar Vanaf 12 uur inlooplunch gevolgd door een symposium over de toekomst van de reumatologie. ’s Avonds een diner met als afsluiting…
13-02-2020

Financiering juiste zorg op de juiste plek

Zorgverleners waaronder medisch specialisten zijn zich onvoldoende bewust van de mogelijkheden om juiste zorg op de juiste plek te bekostigen. De Federatie Medisch Specialisten en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen…
03-02-2020

Verminderen administratielast bij 36 kwaliteitsregistraties

Kwaliteitsregistraties die primair bedoeld zijn om de kwaliteit van zorg te meten en te kunnen verbeteren, brengen vaak nog te veel administratielast met zich mee. Zo kost het een dokter…
27-01-2020

Minder administratielast met effectiever IFMS

De Federatie Medisch Specialisten gaat de Leidraad Individueel Functioneren Medisch Specialisten (IFMS) op verschillende punten aanpassen. De focus moet komen te liggen op de resultaten die IFMS kan opleveren in…
27-01-2020

Politiek gaat op stoel professional zitten

De Tweede Kamer heeft voor het wetsvoorstel financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden gestemd. Met dit voorstel krijgt de minister van VWS de wettelijke mogelijkheid om kwaliteitsstandaarden om financiële redenen tegen te…
27-01-2020

Praktische informatie Juiste zorg op de juiste plek

De groeiende behoefte aan zorg en de complexere zorgvragen die op ons afkomen zetten de toegankelijkheid, betaalbaarheid en de kwaliteit van zorg onder druk. In het hele land wordt daarom…