Sluiten

Algemeen

Gedurende de zesjarige opleiding leer je zowel op internistisch gebied als op het gebied van het bewegingsapparaat een gedegen anamnese af te nemen en lichamelijk onderzoek te doen. Hiernaast doe je groot deel van vervolgdiagnostiek zelf, zoals o.a. gewrichtspuncties, beoordelen van synoviaalvocht op kristallen en het beoordelen van röntgenfoto’s. Bovendien wordt in steeds meer klinieken zelfstandig echografie verricht van het bewegingsapparaat.

De opleiding reumatologie wordt verzorgd door alle academische centra in Nederland, in samenwerking met een aantal niet-academische instellingen en daarnaast kan de opleiding gevolgd worden in het Medisch Spectrum Twente en nabijgelegen ziekenhuizen.

De opleiding bestaat uit de vooropleiding interne geneeskunde (in principe 3 jaar) en de vervolgopleiding reumatologie (in principe ook 3 jaar). Afhankelijk van eerder opgedane ervaring als AIOS of promovendus, kan en wordt enkele maanden korting op de opleiding verleend.

Verplichte stages tijdens de vooropleiding interne geneeskunde zijn: algemeen interne geneeskunde, consultenstage en een stage op de polikliniek. De vervolgopleiding reumatologie bestaat uit een kernopleiding en een profileringsdeel (zie “Stages”).

Toetsing vindt plaats d.m.v. het portfolio, voortgangsgesprekken en korte praktijkbeoordelingen. Tijdens de vervolgopleiding ben je verplicht deel te nemen aan de EULAR (European Union League Against Rheumatism) online course, aan het einde volgt een kennistoets.