Sluiten

Stages

Er zijn drie verschillende soorten stages:

 • RGS erkende stage: profileringsstages die erkend zijn door de RGS. Op dit moment is dat binnen de reumatologie alleen de stage echografie en de stage kinderreumatologie.
 • Overige stages: stages met een duidelijke omschrijving en toetsing
 • Oriëntatie: mogelijkheid tot meelopen

Regio Noord–Oost Nederland (UMC Groningen en Leeuwarden)

RGS erkende stages

 • Echografie: 6-12 maanden 1 spreekuur per week. Mogelijkheid tot deelname aan echo cursus (Fontys, EULAR). Lokaal onderwijs in samenwerking met radiologie 1x/maand. Toetsing IRON examen en KPBs.
 • Kinderreumatologie: 6 maanden 1 spreekuur per week.

Overige stages

 • Mogelijkheid tot doen van wetenschap tijdens je opleiding, bij voorkeur in het kader van promotieonderzoek.

Oriëntatie

 • Orthopedie: 1 spreekuur per 2 weken.
 • Actieve participatie in ziekte specifieke spreekuren betreffende de verschillende auto-immuunziekten (SLE, Sclerodermie, syndroom van Sjögren, Vasculitis), Reumatoïde Artritis en Spondylartritis.

Regio Zuid–Oost Nederland (UMC Maastricht en Zuyderland MC Heerlen)

RGS erkende stage

 • Profileringsstage Kinderreumatologie (MUMC+)
 • Profileringsstage Echografie (Zuyderland)

Overige stages/oriëntatie

 • Verdiepingsstage systeemaandoeningen/immunologie (inclusief nagelriemcappilairoscopie en reuma/derma spreekuur)
 • Verdiepingsstage metabole botziekten, osteoporose, fractuurpoli
 • Verdiepingsstage wetenschap, als mogelijke opstap naar promotietraject
 • Verdiepingsstage onderwijs (Faculteit Geneeskunde/Gezondheidswetenschappen)
 • Actieve participatie in zorglijn jicht met cardiovasculaire ziekten
 • Actieve participatie aan MDO handenteam, reumatologie/dermatologie spreekuur, voetenspreekuur, interstitiële longziekten
 • Actieve participatie bij revalidatiegeneeskunde (1 week stage)

Regio Leiden (LUMC, Haga Ziekenhuis)

RGS erkende stages

 • Echografie: deze stage kan afzonderlijk of gecombineerd in zowel het LUMC als het Haga Ziekenhuis worden gedaan.
 • Kinderreumatologie: invulling in overleg met opleiding Kinderreumatologie.

Overige stages

 • Behandeling van patiënten met reumatische aandoeningen in dagbehandeling multidisciplinair teamverband. Andere betrokken specialisten: fysiotherapie, ergotherapie, maatschappelijk werk en diverse medisch specialisten afhankelijk van het medisch probleem van de patiënt.
 • Profileringsstage Klinisch of basaal wetenschappelijk onderzoek. Resultaat: publicatie van artikel in Engelstalig peer-reviewed tijdschrift.
 • Profileringsstage Het verwerven van competenties als docent. Participeren in onderwijs aan co-assistenten en medisch studenten. Deelname aan vast programma door onderwijscentrum is mogelijk ter verkrijging BKO certificaat.
 • Profileringstage Systeemziekte stage. Er is een algemene systeemziekte poli met o.a. zorg voor patiënten met systemische sclerose en (NP-)SLE. Er zijn ook gemeenschappelijke spreekuren met longartsen en nefrologen, met focus op interstitiële longziekten en (ANCA-geassocieerde) vasculitis. Training in mRSS en nagelriemmicroscopie behoort tot de mogelijkheid.
 • Profileringsstage Botziekten in samenwerking met de afdeling Endocrinologie. Deze stage  bestaat uit twee aparte stages, betreffend osteoporose en metabole botziekten (Fibreuze Dysplasie, M. Paget, etc.).
 • Senior polikliniek stage

Regio Rotterdam (Erasmus MC, Maasstad Ziekenhuis, Franciscus Ziekenhuis)

RGS erkende stages

 • Profileringsstage Kinderreumatologie (Erasmus MC)
 • Profileringsstage Gewrichtsechografie (Erasmus MC, Maasstad, Franciscus)

Visitatie erkende stages

 • Profileringsstage Wetenschap (Erasmus MC)
 • Profileringsstage Klinische Immunologie (Erasmus MC, Maasstad, Franciscus)
 • Profileringsstage Orthopedie (Erasmus MC)
 • Profileringsstage Verdieping in een of meerdere thema’s uit het kernprogramma Reumatologie (Erasmus MC)
 • Profileringsstage Vasculaire Geneeskunde (Maasstad, Franciscus)
 • Profileringsstage Neurologie (Franciscus)
 • Profileringsstage Revalidatie (Maasstad)

Voor meer informatie: vraag het Locoregionaal Opleidingsplan Reumatologie OOR Zuidwest Nederland bij de JNVR lid van deze opleidingsregio

Regio Nijmegen (Radboudumc, St Maartenskliniek, Rijnstate)

RGS erkende stages

 • Echografie: 6-12 maanden, onder supervisie 1-3 poli spreekuren per week, deelname aan echo cursus (Fontys, EULAR, Marcelis/Tielt, BSR). Beoordeling middels KPB’s en voortgangsgesprekken en afsluiting met IRON examen.
 • Kinderreumatologie (SMK, Radboud): 6-12 maanden, onder supervisie 2-4 poli spreekuren per week (voor enkelvoudige danwel complex systemische problematiek, spoed spreekuur en chronisch spreekuur). Beoordeling middels KPB’s en voortgangsgesprekken.

Visitatie erkende stages

 • Systemische auto-immuunziekten/Klinische immunologie (verplicht): 6 maanden 2-3 poli spreekuren immunologie per week, eenmaal per week spreekuur nagelriemcapillairoscopie, eenmaal per week gecombineerd reumatologie/dermatologie spreekuur, MDO immunologie met nefroloog, internist vasculaire geneeskunde en neuroloog, (beperkte) deelname pulmonale hypertensie spreekuur en MDO pulmonale hypertensie werkgroep. Beoordeling middels KPB’s en voortgangsgesprekken.
 • Programma 3e lijns klinische en poliklinische reumatologie (verplicht): 6-12 maanden 1-3 poli spreekuren per week (spoed en chronisch spreekuur, tertiaire verwijzingen en second opinions, jicht spreekuur, osteoporose spreekuur, spreekuur met de kinderarts, spreekuur met de orthopaed, spreekuur met de neuroloog (zoals CTS poli spreekuur). Beoordeling middels KPB’s en voortgangsgesprekken.
 • Profilering Wetenschap (stage klinisch of basaal wetenschappelijk onderzoek): 6-12 maanden parttime of fulltime wetenschappelijk onderzoek onder begeleiding van een senior onderzoeker. Beoordeling middels KPB’s, voortgangsgesprekken en wetenschappelijk artikel en/of presentatie.
 • Profilering Onderwijs en Opleiding (stage het verwerven van competenties als docent): 12 maanden parttime participatie in onderwijs in bachelor en master fase geneeskunde, zowel uitvoerend als ontwikkeling van onderwijs, deelname aan cursussen in kader van onderwijs en opleiding, behalen start kwalificatie onderwijs en basis kwalificatie onderwijs (BKO-certificaat). Beoordeling middels KPB’s, voortgangsgesprekken, behalen cursus certificaten en beoordeling onderwijs ontwikkelingsproject.
 • Profilering Kwaliteit en Veiligheid: 12 maanden parttime participatie in een keuze uit thema’s rondom Kwaliteit en Veiligheid, deelname aan de OOR-ON leergang “Topclass Innovation in Care”, opzetten en uitvoeren van een eigen project onder leiding van staflid reumatologie, tevens kwaliteitsfunctionaris Radboudumc. Beoordeling middels KPB’s, voortgangsgesprekken en kwaliteitsproject.

Overige stages

 • Profilering Bestuur en Management: 12 maanden parttime participatie in een keuze uit thema’s rondom Bestuur en Management, deelname aan de OOR-ON leergang “Medische en persoonlijk leiderschap voor aios”, opzetten en uitvoeren van een eigen project onder leiding van staflid reumatologie. Beoordeling middels KPB’s, voortgangsgesprekken en project.
 • Stage farmacologie. Inhoud programma af te stemmen met lokale opleider(s).

Oriëntatie

In alle bovengenoemde niet-verplichte stages kan een oriënterende kennismaking plaatsvinden met deelname aan onderdelen naar keuze.

Regio Amsterdam (VUMC, Reade, Spaarne)

RGS erkende stages

 • Echografie: 1 poli per week. Beoordeling middels KPBs en afsluitend IRON examen.
 • Kinderreumatologie: 6 maanden enkele dagdelen poli per week.

Overige stages

 • Osteoporose: 1 poli per week. 1 dagdeel/week polisupervisie osteoporoseverpleegkundige. Deelname bespreking metabole botziekten 1x per maand, wetenschappelijke voordracht of publicatie. Beoordeling via KPBs.
 • Systeemziekten: gedurende eerste deel opleiding in VUmc 1 poli per week met voornamelijk systeemziekten, met in laatste fase opleiding 1 poli per week alleen systeemziekten en daarbij eenmaal per 2 weken reumatologie/dermatologiespreekuur, bijwonen MDO. Beoordeling middels KPBs. Mogelijkheid tot verrichten van capillairmicroscopie.
 • Reumarevalidatie in Reade (duur 6 dagen, eventueel ook vanuit andere OORs te volgen).

Regio Amsterdam (AMC, Reade, Flevoziekenhuis)

RGS erkende stages

 • Echografie: 1-2 poli’s per week onder supervisie. Beoordeling middels KPBs.
 • Kinderreumatologie: 6 maanden 1-2 poli’s per week. Te combineren met capillaroscopie. Beoordeling middels KPBs.

Overige stages

 • Onderwijs: 6-12 maanden participeren in werkgroepen medisch studenten, volgen cursussen over onderwijs geven. BKO certificaat.
 • Stage wetenschappelijk onderzoek. Voltijdsequivalent 6 maand.
 • Verdieping kernprogramma: reumatoïde artritis, spondyloartritis of systemische auto-immuunziekten. Binnen beschreven structuur zelf vorm te geven. Voltijdsequivalent 3 maand. Volledig uitgewerkte variant: Klinische immunologie: 1-3 poli’s per week. Deelname immunologie spreekuren van dermatoloog, neuroloog en longarts. Beoordeling middels KPBs.
 • Verdieping grensvlak interne. Binnen beschreven structuur zelf vorm te geven. Voltijdsequivalent 3 maand. Volledig uitgewerkte variant: Vasculaire geneeskunde en vasculitis: 1 poli per week onder supervisie van een internist (vasculair geneeskundige) en een klinisch immunoloog. Beoordeling middels KPBs.
 • Verdieping grensvlak orthopedie/revalidatie/neurologie. Binnen beschreven structuur zelf vorm te geven. Voltijdsequivalent 3 maand. Volledig uitgewerkte variant: Stage Orthopedie: Actieve participatie in polikliniek orthopedie. Beoordeling middels KPBs.

NB Neem vooral bij onderwijsstage en wetenschappelijk onderzoek ruim tevoren contact op.

Oriëntatie

 • Reumarevalidatie in Reade (duur 6 dagen, eventueel ook vanuit andere OORs te volgen).

Regio Utrecht (UMC Utrecht, Meander Medisch Centrum Amersfoort, Antonius Ziekenhuis Nieuwegein)

RGS erkende stages

 • Echografie: 12-24 maanden 1(-2) echospreekuren week, zowel perifeer als in het UMCU, EULAR online echo of Fontys cursus. Beoordeling KPB. IRON examen.
 • Kinderreumatologie: 6 maanden 2-3 poli’s per week. Beoordeling KPB.

Overige stages

 • Klinische immunologie: Wekelijks spreekuur (verplicht). Mogelijkheid tot verdieping in klinische immunologie door middel van 8 maanden stage waarbij 4 maanden al gedurende de vooropleiding interne geneeskunde gedaan kan worden.
 • Onderwijs: onderwijs geven aan geneeskunde studenten, cursussen didactiek, onderwijsgroepen begeleiden. BKO certificaat.
 • Wetenschap: 6 maanden fulltime onderzoek doen (ontwikkeling, uitwerking) en schrijven van wetenschappelijk artikel.
 • Osteoporose (verplicht): 1x/week osteoporose-patiënten geclusterd op een vast dagdeel , duur 4 maanden , beoordeling middels KPBs.
 • Zwangeren spreekuur (verplicht): begeleiding van zwangere patiënten met immunologische aandoening of voor preconceptioneel advies samen met gynaecoloog geclusterd op een vast dagdeel, duur 4 maanden, beoordeling middels KPBs
 • Verdieping kernprogramma: reumatoïde artritis, spondylartritis of systemische auto-immuunziekten. Binnen beschreven structuur zelf vorm te geven (in overleg). Voltijdsequivalent 3 maand.
 • Verdieping grensvlak interne geneeskunde. Binnen beschreven structuur zelf vorm te geven (in overleg). Voltijdsequivalent 3 maand.
 • Verdieping grensvlak orthopedie/revalidatie/neurologie. Binnen beschreven structuur zelf vorm te geven (in overleg). Voltijdsequivalent 3 maand.

Oriëntatie

Deelname poli’s:

 • Plastische chirurgie/reumatologie 1x per maand (verplicht gedurende enkele maanden)
 • Orthopedie/sport/reuma: complexe knieproblematiek. Maandelijks multidisciplinair spreekuur met orthopeed, sportarts fysiotherapie en MSK-radioloog (verplicht gedurende enkele maanden)
 • Orthopedie/reuma: complexie voet problematiek. Maandelijks multidisciplinair spreekuur met orthopeed (verplicht gedurende enkele maanden)
 • Nagelriemcapillaroscopie/ Raynaud spreekuur 1x per week.

Regio Twente (Enschede, Almelo, Arnhem)

RGS erkende stages

 • Echografie: 2-3 dagdelen echospreekuur per week, wekelijks uur onderwijs. Beoordeling KPB. Afsluiting IRON examen.
 • Kinderreumatologie: 6 weken fulltime (spoedpoli kindergeneeskunde en afdeling) en 1 tot 2 dagen per maand kinderreumaspreekuur doen of meelopen. Beoordeling KPB.

Overige stages

 • Klinische Immunologie: Wekelijks spreekuur met training in capillaroscopie. Beoordeling middels KPBs.
 • Wetenschap: 6 maanden fulltime onderzoek doen en schrijven van wetenschappelijk artikel. Promotie traject Universiteit Twente behoort tot de mogelijkheden.
 • Osteoporose: 1x/week osteoporose-patienten geclusterd op een vast dagdeel , duur 4 tot 6 maanden , beoordeling middels KPBs.
 • Complexe voetproblematiek: 1 poli per week gedurende 4 maanden Beoordeling middels KPBs.
 • Complexe handproblematiek: maandelijks multidisciplinair spreekuur met handchirurg-plastisch chirurg, handergotherapeut en reumatoloog. Daarnaast mogelijkheid om mee te lopen met handchirurg (inclusief operaties) en handergotherapeut. Beoordeling middels KPBs.
 • Onderwijs: Cursusduur 1 jaar (maximaal 300uur): doorlopen van modulen, toetsen beoordelen, onderwijs ontwerpen en coachen. Toetsing vindt plaats door beoordeling van een supervisor op verschillende onderdelen van de cursus, tevens worden verschillende opdrachten uitgewerkt. BKO certificaat.

Heeft u een stageplaats beschikbaar neem dan contact op met de JNVR en dan zullen wij uw stage toevoegen.

FAQ

Hoe regel ik een stage in het buitenland?

Vanaf 2010 is een stage in het buitenland tijdens de opleiding tot medisch specialist weer mogelijk. De stage dient vooraf te worden aangevraagd bij de RGS conform artikel B21 van het kaderbesluit. Als dit door de RGS is goedgekeurd voor 31-10 en de stage plaats vindt in het komende jaar en de AIOS in dienst blijft van de Nederlandse opleidingsinrichting kan de subsidie uit het opleidingsfonds worden gecontinueerd. Echter de stage mag niet leiden tot verlenging van de opleidingsduur noch tot verlenging van de subsidie uit het opleidingsfonds.