Sluiten

In de praktijk

Diagnostische mogelijkheden van de reumatoloog

Naast de anamnese, lichamelijk onderzoek en algemeen laboratoriumonderzoek worden er specifieke testen zoals de reumafactor, HLA-B27 of specifieke antistoffen ingezet. Beeldvorming is veelal een conventionele röntgenfoto, bijvoorbeeld om artrose of erosies (schade door artritis) vast te stellen. Veel reumatologiepraktijken beschikken tegenwoordig over een eigen echoapparaat, waarmee inflammatie of vochtcollecties, zoals bij artritis, kunnen worden vastgesteld. Bij artritis zal als het nodig is het aangedane gewricht gepuncteerd worden om op die manier materiaal voor kweek of microscopisch onderzoek af te nemen. Zo kan de reumatoloog zelf met één bezoek jicht of pseudojicht vaststellen.

Samenwerking met andere professionals

Reumatologen werken veel samen. Zowel in multidisciplinaire overleggen en spreekuren zoals bijvoorbeeld met nefrologen, longartsen, orthopeden en handchirurgen als met health professionals zoals ergotherapeuten, fysiotherapeuten en podotherapeuten. Op de poli reumatologie zijn er vaak gespecialiseerd reumaverpleegkundigen, die een deel van de chronische zorg overnemen.

Werken in een perifeer of academisch ziekenhuis

In een perifeer ziekenhuis werkt de reumatoloog met name in de polikliniek. Dit werk bestaat voornamelijk uit een algemeen spreekuur, echter veel centra hebben ook specifieke spreekuren, zoals een echospreekuur, voetenspreekuur of systeemziektespreekuur. Verschillend per ziekenhuis hebben de reumatologen de beschikking tot klinische bedden, voor patiënten met septische artritis, exacerbatie van ziekte of uitgebreide diagnostiek. Niet zelden wordt de reumatoloog in consult gevraagd zoals bij een acute mono-artritis (vaak jicht of CPPD) of analyse naar een auto-immuunaandoening bij bijvoorbeeld iemand met acuut nierfalen of onbegrepen longbeeld.

In een academisch ziekenhuis worden meer zeldzame systeemziekten gezien, zoals systemische sclerose met cardiale/pulmonale orgaanbetrokkenheid of complexe SLE patiënten. Naast werken in een perifeer en/of academisch ziekenhuis is het mogelijk om als reumatoloog in een zelfstandig behandelcentrum te werken. Dit zijn particuliere gespecialiseerde zorginstellingen waar enkel poliklinische zorg plaatsvindt.