Sluiten

Algemeen

Het uitvoeren van of betrokken zijn bij wetenschappelijk onderzoek geeft je als arts de mogelijkheid om je wetenschappelijk kennis verder te ontwikkelen, om wetenschappelijk literatuur kritisch te leren lezen, om evidence based te kunnen werken en om analytisch te leren denken en redeneren.

De reumatologie is een vakgebied met goed ontwikkeld wetenschappelijk onderzoek en veel reumatologen verrichten zelf wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak en naar nog betere behandelwijzen van reumatische ziekten. Recent wetenschappelijk onderzoek heeft belangrijke inzichten opgeleverd, wat weer geleid heeft tot betere behandelmogelijkheden en uitkomsten voor patiënten met reumatische aandoeningen.

Binnen de reumatologie zijn er veel mogelijkheden om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek. Hierbij kun je denken aan een wetenschapsstage of een promotietraject. Ook is er vaak de mogelijkheid om tijdens de opleiding betrokken te zijn als onderzoeker bij klinisch onderzoek of om een artikel te publiceren in een wetenschappelijk tijdschrift.

Qua onderzoek is het mogelijk om deel te nemen aan zowel klinisch onderzoek, zoals geneesmiddelenonderzoek en patiëntgebonden onderzoek, als aan fundamenteel onderzoek.

Alle academische opleidingscentra zijn actief in wetenschappelijk onderzoek en bieden promotietrajecten aan, of kunnen benaderd worden voor het bespreken van stagemogelijkheden.